Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Technoleg

Technoleg

Mae ffermio llaeth yn ddiwydiant cyffrous, deinamig – mae ffermwyr llaeth yn defnyddio technoleg soffistigedig i ofalu am eu buchod.

O odro robotig, sef system gwbl awtomataidd sy’n caniatáu i’r buchod ddewis pryd maen nhw am gael eu godro, i beiriannau heb yrwyr, gyda lloeren bell yn darparu’r cyfarwyddiadau sy’n llywio’r peiriant, ffermio llaeth yn bendant yw’r diwydiant i chi os ydych chi’n caru technoleg.

Mae ffermwyr llaeth Prydain yn defnyddio’r dechnoleg fwyaf soffistigedig a diweddar sydd ar gael.