Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Y Maethegwr Buchod

Mae angen i fuchod llaeth gadw’n heini a bwyta’r bwydydd iawn i gadw’n iach.

Mae angen i fuchod llaeth gadw’n heini a bwyta’r bwydydd iawn i gadw’n iach.  Ond sut mae ffermwyr yn cynllunio deiet y fuwch?  Dyma esboniad gan yr arbenigwr maeth, Tim Davies.