Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Trwy Lygaid y Fuwch

Gwyliwch beth ddigwyddodd pan benderfynodd Martha gynhyrchu’i sioe realiti ei hun!

Rydym wedi arfer eu gweld ar ein sgriniau teledu fel un o’r anifeiliaid fferm a garwn fwyaf, sy’n symbolau o’r Brydain wledig – ond am y tro cyntaf mae buwch laeth wedi cymryd y cam anarferol o fynd tu ôl i’r camera i greu ffilm fel rhan o arbrawf unigryw.  Gwyliwch beth ddigwyddodd pan wisgodd Martha benwisg gwbl arloesol, er mwyn ichi gael gweld am y tro cyntaf ERIOED … y byd trwy lygaid buwch!