Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

This is Dairy Farming

Beth mae ffermwyr llaeth Prydain yn ei wneud? Wel, eu prif flaenoriaeth yw cadw’u buchod yn hapus ac yn iach.

Mae hyn yn golygu gwneud yn siŵr eu bod yn cael bwyd maethlon a digon o ddŵr.  Mae buchod yn greaduriaid cymdeithasol hefyd, felly maen nhw angen siediau gyda digon o le ynddynt i symud o gwmpas a gorffwys.

Ond nid yw gwaith y ffermwr llaeth yn gorffen gyda’r buchod; mae ein ffermwyr cyfeillgar yn gofalu am gefn gwlad hefyd.  Maent yn gwneud popeth allan nhw i amddiffyn yr amgylchedd – o ddefnyddio gwrtaith yn gyfrifol i reoli coridorau bywyd gwyllt lle gall byd natur ffynnu.  Yn wir, maen nhw mor falch o’u gwaith fel eu bod wedi creu’r union wefan hon!

Gallwch weld y ffermwr llaeth wrth ei waith, ac mae croeso ichi gymryd golwg ar eich safle ni a Darganfod Llaeth gyda ni.