Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Siwrnai Llaeth

Mae’r cyflwynydd teledu, Adam Henson, yn dilyn siwrnai anhygoel llaeth o’r caeau i oergell y cartref.

Ydych chi’n sylwi rhyw lawer ar y llaeth sydd yn eich paned yn y bore, neu’r caws sydd yn eich Cinio Aradwr? Mae’r fideo yma’n dangos beth sy’n digwydd tu ôl i’r llenni yn y diwydiant llaeth a pha mor bwysig yw chwilio am logo’r Tractor Coch pan fyddwch chi’n prynu peint o laeth neu gynnyrch llaeth arall blasus!