Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Pethau Bob Dydd

Cymerwch seibiant ac amser i feddwl am y ffordd mae ffermio llaeth yn cyffwrdd â’ch bywyd chi bob dydd.

Hoffai ffermwyr llaeth Prydain ichi gymryd seibiant ac amser i feddwl am y ffordd mae cefn gwlad a’i gynnyrch llaeth blasus yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.  Felly cymerwch hoe fach, ymlaciwch a mwynhewch y fideo yma.