Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Gohebwyr Llarth Ifanc

Sut hwyl gaiff yr arbenigwr Adam Henson yn erbyn ein cyw gohebwyr ni tybed?

Mae Adam yn arbenigwr amaeth adnabyddus, ond sut hwyl gaiff Adam yn erbyn ein tri gohebydd llaeth ifanc, brwdfrydig tybed?  Gwyliwch y fideo i weld y cwestiynau digri sydd gan blant e.e. o ble mae llaeth yn dod, natur chwilfrydig buchod, neu p’un ai allan nhw gael un gartref ai peidio … Pwy a ŵyr, efallai ddysgwch chi rywbeth newydd!