Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Godro Robotig

Sut mae godro buwch gyda chymorth robot? Dyma gyfle ichi weld y dechnoleg anarferol hon ar fferm laeth yn Swydd Gaerhirfryn.