Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Genedigaeth Llo

Pa fath o ofal mae lloi bach yn ei gael? Dyma gyfle i weld llo newydd-anedig yn cymryd ei gamau cyntaf gyda’r milfeddyg llaeth, Matt Dobbs.