Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Yr Iard Gasglu

Yr Iard Gasglu

Mae iard gasglu’n help i gasglu’r buchod at ei gilydd pan fyddant yn dod mewn o’r caeau i’w godro.

Godrir y rhan fwyaf o fuchod llaeth yn gynnar yn y bore ac unwaith eto yn y prynhawn.  Mae’r buchod yn gwybod y drefn ac yn aml maent yn aros am y ffermwr wrth  y gât.  O ystyried bod gan rai ffermwyr gannoedd o fuchod yn aros i’w godro, mae iard gasglu’n hanfodol ar gyfer casglu’r buchod at ei gilydd pan fyddant yn dod mewn o’r caeau i’w godro. 

Dysgwch fwy am sut mae buchod llaeth yn cael eu godro yn y parlwr godro