Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Y Tanc Llaeth

Y Tanc Llaeth

Gall tanc llaeth arferol ddal hyd at 10,000 litr o laeth (digon ar gyfer dros 35,000 bowlaid o rawnfwyd yn y bore!) ac mae’n storio’r llaeth ar dymheredd o 4°C i’w gadw’n hollol ffres.

Mae pawb erbyn hyn yn dibynnu ar oergelloedd a rhewgelloedd i gadw bwyd a diod yn ffres, ac mae’r broses storio hon yr un mor hanfodol i’r ffermwr llaeth hefyd.

Fel arfer mae’r tanc llaeth wedi’i wneud o ddur di-staen ac mae’r ffermwr yn ei lanhau ar ôl bob casgliad.  Mae hyn fel arfer yn digwydd unwaith y dydd, ac mae gyrrwr y lori’n gwirio tymheredd y llaeth cyn ei drosglwyddo i’r lori.  Mae’r gyrrwr hefyd yn casglu samplau i brofi ansawdd y llaeth cyn ei gludo oddi yno – fel rhyw fath o flaswr gwin y byd llaeth!

O’r holl laeth a gynhyrchir ar ffermydd llaeth ym Mhrydain, mae tua hanner yn cael ei basteureiddio i’w yfed, a’r hanner arall yn cael ei droi’n gaws, menyn, cynnyrch llaeth i’w daenu, neu gynnyrch llaeth arall blasus, maethlon, cyfarwydd a phoblogaidd  Pa mor aml mae buchod yn cael eu godro.