Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Y Sied Wartheg

Y Sied Wartheg

Er nad oes angen iddyn nhw boeni am brisiau eiddo yn y DU mae buchod yn gwsmeriaid craff iawn o ran eu gofynion llety.

Yn union fel ni, maen nhw am gael cartrefi eang gyda gwelyau glân, cyfforddus a digon o olau – byddai rhai’n eu hystyried yn fenywod  anodd eu plesio, ond mae hynny’n iawn efo ni!

Ar y rhan fwyaf o ffermydd Prydain, mae hyn yn arbennig o bwysig yn y gaeaf, pan fydd y rhan fwyaf o’r buchod yn aros dan do i gadw’n gynnes ac yn sych.  Mae ffermwyr llaeth yn gwybod bod buchod yn mwynhau cwmni’i gilydd ac yn hoffi symud o gwmpas, felly maen nhw’n gwneud yn siŵr bod eu siediau’n eang a golau, gydag ardaloedd penodol ar gyfer ymarfer yn ogystal â gorffwys.

Defnyddir dau brif fath o sied ym Mhrydain; system buarth gwellt, sy’n golygu bod y buchod yn gallu symud o amgylch yn ddirwystr y tu mewn i’r sied, gydag ardaloedd gorwedd cymunedol ar eu cyfer pan fyddant am orffwys; a system corau rhydd, sy’n cynnwys corau unigol gyda gwelyau lle gall y buchod orffwys ac yna gadael fel y dymunant.  Mae ‘na sawl gwahanol fath o wasarn ar gael – yn aml defnyddir cyfuniad o dywod, blawd llif, matresi, a gwellt i roi mwy o gyfforddusrwydd.

Waeth pa fath o lety a ddefnyddir, mae ffermwyr llaeth bob amser yn brysur yn gofalu am eu buchod yn ystod y gaeaf.  Symudir y dom/tail yn rheolaidd, gosodir gwasarn newydd, a bwydir y buchod â chymysgedd o silwair a phorthiant arall megis grawnfwyd gyda fitaminau a mwynau wedi’u hychwanegu ato.

Dysgwch mwy am fuchod llaeth.