Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Y Sied Peiriannau

Y Sied Peiriannau

Wedi’u parcio mewn sied beiriannau nodweddiadol mi ddowch chi o hyd i dractorau a pheiriannau llwytho porthiant, yn ogystal a wagenni cymysgu porthiant.

Mae rhai pobl yn hoffi casglu offer DIY neu offer garddio sy’n gwneud dim mwy yn y pen draw na chasglu llwch, ac mae eraill yn ymfalchïo yn nhaclusrwydd eu garej.  I ffermwyr llaeth mae’r peiriannau a’r cerbydau a ddefnyddir i reoli’r fferm yn gwbl hanfodol er mwyn gweithredu’n effeithlon, felly fyddan nhw byth yn gadael iddyn nhw rydu a mynd yn angof.

Wedi’u parcio mewn sied beiriannau nodwediadol mi ddowch chi o hyd i  dractorau,  peiriannau llwytho porthiant, a wagenni cymysgu porthiant.