Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Y Pydew Silwair

Y Pydew Silwair

Mae’r ‘pydew’ silwair yn ffynhonnell fwyd bwysig i fuchod llaeth dros y gaeaf.

Efallai bod paned o goffi yn y bore’n ddigon i gynnal rhai ohonon ni, ond mae buchod angen deiet maethlon, cyson trwy gydol y flwyddyn.  Dyna pam y mae silwair yn ffynhonnell fwyd mor bwysig yn y gaeaf.

Gwneir y silwair drwy gynaeafu glaswellt, india-corn neu gnwd cyfan a’i storio mewn ‘pydew’, dan orchudd plastig, aerglos, ac weithiau gosodir teiars wedi’u hailgylchu i gadw’r gorchudd yn ei le.  Mae’r cnwd yn eplesu’n araf i greu silwair, gyda’r lliw yn troi o wyrdd i frown yn ystod y broses.  Mae gan rai ffermwyr llaeth bydewau silwair ar wahân ar gyfer gwenith cnwd cyfan, india-corn a glaswellt.

Dysgwch beth arall mae buchod yn ei fwyta.