Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Y Lagwn Slyri

Y Lagwn Slyri

Storir slyri mewn lagŵn neu danc nes ei fod yn barod i’w wasgaru ar y tir fel gwrtaith ar gyfer planhigion.

Gall dom/tail buchod fod yn adnodd gwych i ffermwyr – mae’n wrtaith naturiol a maethlon sy’n helpu glaswellt a chnydau eraill i ffynnu.  Mae rhai’n pentyrru’r dom/tail cyn ei wasgaru ar y tir ac mae eraill yn creu ‘slyri’ drwy gymysgu’r dom/tail â dŵr.

Storir y Slyri  mewn lagŵn neu danc nes ei fod yn barod i’w wasgaru ar y tir fel gwrtaith ar gyfer planhigion.

Mae rhai ffermwyr llaeth yn chwalu’r slyri ar y tir; mae eraill yn ei chwistrellu’n uniongyrchol i’r pridd.  Dywed Liam Sinclair, Athro Gwyddor Anifeiliaid:  “Mae ‘na nifer o ffyrdd clyfar o roi slyri ar y tir.  Mae rhai ffermwyr yn defnyddio’r hyn a elwir yn ‘farrau diferu’ i ddiferu’r slyri dros y tir; mae eraill yn chwistrellu’r dom/tail ychydig dan yr wyneb.  Mae hyn yn golygu llai o oglau drwg, ac mae hefyd yn golygu bod nitrogen yn mynd yn uniongyrchol i ble mae’r planhigyn ei angen, all helpu’r cnwd i dyfu.”

Dysgwch am y ffyrdd gwahanol sydd gan ffermwyr o ddefnyddio  dom/tail