Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Y Bin Bwyd

Y Bin Bwyd

Dyma lle mae rhai ffermwyr yn cadw’r porthiant cyn ei fwydo i’r buchod llaeth.

Er nad yw’r enw’n apelio rhyw lawer, y bin bwyd yw’r man a ddefnyddir gan rai ffermwyr i storio’r porthiant cyn ei fwydo i’r buchod.  Gall ffermwyr hefyd ddefnyddio stordy bwyd at y diben hwn.  Ewch i stordy bwyd i ddysgu mwy.