Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Swyddfa’r Fferm

Swyddfa’r Fferm

Mi allech chi feddwl bod ffermwyr llaeth yn treulio’u holl amser yn yr awyr agored, ond mae ‘na lawer o waith papur i’w wneud ar fferm, sy’n golygu treulio llawer o amser ar y cyfrifiadur.

Mi allech chi feddwl bod ffermwyr llaeth yn treulio’u holl amser yn yr awyr agored, ond mae ‘na lawer o waith papur i’w wneud ar fferm, sy’n golygu treulio llawer o amser ar y cyfrifiadur.

Er enghraifft, mae ffermwyr yn cadw cyfrif o’r porthiant a’r gwrtaith a ddefnyddir, yn ogystal â chadw cofnodion iechyd ar gyfer buchod a lloi unigol.  Hefyd mae gan rai ffermwyr systemau cyfrifiadurol sy’n tracio faint o laeth a gynhyrchir gan eu buchod, neu faint o borthiant mae eu lloi’n bwyta.

Mae gan bob buwch laeth ym Mhrydain basbort unigryw all olrhain pwy yw ei mam, ei man geni ac unrhyw symiadadau trwy gydol ei hoes.