Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Hanes y Fuwch Laeth

Hanes y Fuwch Laeth

Buchod yw’r rhan bwysicaf o bob fferm laeth ac mae ffermwyr llaeth yn ymfalchïo yn eu gofal ohonynt.

"The friendly cow all red and white, I love with all my heart", meddai’r bardd o’r Alban, Robert Louis Stevenson - ac nid yntau yw’r cyntaf i gael ei swyno gan yr anifail cyfeillgar hwn.  Buchod yw’r rhan bwysicaf o bob fferm laeth ac mae ffermwyr llaeth yn ymfalchïo yn eu gofal ohonynt.

Gofalu am fuchod llaeth

Mae’r fuwch wedi bod yn anifail dof ers miloedd o flynyddoedd ac mae’n chwarae rôl bwysig yn darparu bwyd i bobl ym mhob cwr o’r byd.  I ffermwyr llaeth, y buchod yw rhan bwysicaf y fferm ac maen nhw’n ymfalchïo yn eu gofal ohonynt.  Mae buchod sy’n cael gofal da o fudd i’r ffermwr yn emosiynol ac yn ariannol, oherwydd mae buwch hapus yn haws ac yn fwy pleserus i’w rheoli, yn ogystal â bod yn fwy cynhyrchiol.

Mae gofalu am fuchod yn golygu gwneud yn siŵr eu bod yn cael bwyd maethlon, gofal iechyd ardderchog a chaeau a siediau eang.  Mae buchod llaeth yn anifeiliaid cymdeithasol sy’n byw ac yn pori mewn buchesi, ac mae angen ymarfer arnyn nhw yn ogystal â gorffwys.

Cylch Bywyd y Fuwch

Mae buchod llaeth fel arfer yn cael eu llo cyntaf pan maen nhw’n ddyflwydd oed ac, fel ni, mae’r cyfnod beichiogi’n para am naw mis.  Ar ôl rhoi genedigaeth maen nhw’n treulio tri mis yn gorffwys cyn i’r cylchdro ddechrau unwaith eto. 

Am wybod mwy? Gwyliwch ein fideo ar eni lloi.Bridiau buchod llaeth

Mae naw o bob 10  buwch laeth ym Mhrydain â marciau du a gwyn  y brid Holstein-Friesian, er bod rhai bridiau eraill i’w gweld hefyd, fel buchod brown Guernsey neu Jersey.  Fel yr esbonia’r arbenigwr ar fridio, Marco Winters: "Ym Mhrydain, gwelwn amrywiaeth go iawn o fridiau.  Mae hyn am fod gennym nifer o systemau gwahanol yn y wlad hon, ac mae angen y bridiau arnom sy’n siwtio’r systemau hynny.  Yn Yr Alban byddem yn gweld anifail gwahanol i’r un fyddai i’w weld yng Nghernyw er enghraifft." 

Gwyliwch ein fideo am fridio i glywed mwy gan Marco.

Dysgwch ble mae buchod yn cysgu, beth maen nhw’n ei fwyta a sut maen nhw’n cael eu godro.