Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Cae i Dyfu Cnydau

Cae i Dyfu Cnydau

Mae angen i ffermwyr llaeth wneud y gorau o’u tir ac mae nifer yn tyfu cnydau i’w defnyddio i fwydo’u buchod yn y gaeaf.

Mae’r cnydau mwyaf cyffredin yn cynnwys india-corn a glaswellt, y bydd ffermwyr yn eu cynaeafu yn yr haf a’u heplesu i wneud  silwair, sef porthiant maethlon ar gyfer y gaeaf.   Yn ystod y broses hon, a elwir yn ‘silweirio’, mae lliw y glaswellt yn newid o wyrdd i frown.

Gwyliwch ein fideo ar wneud silwair i ddysgu mwy.

Mae nifer o ffermwyr hefyd yn tyfu meillion, sy’n amsugno nitrogen – sef elfen bwysig o ddatblygiad planhigion – o’r atmosffer a’i gadw yn y pridd.  Mae’r feillionen wen yn arbennig o gyffredin mewn caeau pori ac mae’n darparu porthiant blasus, maethlon ar gyfer y buchod.

Mae ein fideo am ffermio organig yn esbonio’r broses.