Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Steve Edmunds

Steve Edmunds

Saith mlynedd yn ôl sylweddolais beth oedd potensial ynni adnewyddadwy ar gyfer ffermio a dwi ddim wedi edrych yn ôl ers hynny.

Mae fy mrawd a minnau’n ffermio yn Bridgwater, Gwlad yr Haf, ac yn gofalu am 200 o fuchod godro, yn ogystal ag anifeiliaid ifanc a gwartheg biff.  Mae ynni adnewyddadwy’n bwysig iawn i’r fferm a thros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweithio i wneud ein hunain mor hunan-gynhaliol â phosib o ran ein defnydd o ynni.

Ni oedd y bobl gyntaf yn y wlad o bosib i gael caniatâd cynllunio ar gyfer paneli solar a osodir ar y tir.  Heddiw maen nhw’n cynhyrchu 50% o’r ynni sydd ei angen i redeg ein fferm laeth, yn ogystal â darparu trydan ar gyfer pedwar o dai ac un fferm ddofednod gyfagos.  Maent wedi dod yn dipyn o atyniad i dwristiaid, gyda miloedd o ymwelwyr yn dod i weld yr amrywiaeth o systemau adnewyddadwy sydd ar gael gennym yma.

Mae fy niddordeb i mewn ynni adnewyddadwy’n mynd yn ôl i foment 25 mlynedd yn ôl pan ddois i wybod am y tro cyntaf am botensial cynhyrchu ynni o wastraff a gostwng lefel y CO2 a gynhyrchir – a heddiw rydym yn lleihau’n allyriadau o tua 60 tunnell o garbon y flwyddyn.

Dwi wir yn credu bod ‘na gyfle unigryw i frid newydd o ffermwyr sydd am leihau eu defnydd o ynni i gymryd rhan mewn cynlluniau ynni adnewyddadwy heddiw, i helpu i gynhyrchu’r ynni mae’r wlad hon gymaint ei angen.  Ar hyn o bryd, dwi’n ymchwilio i’r posibilrwydd o ychwanegu system  treuliad anaerobig cost isel, allai helpu ffermwr fel fi i leihau ei effaith ar yr amgylchedd ac fel gyda systemau adnewyddadwy eraill, sicrhau ail incwm ar yr un pryd.

I ddysgu mwy, gwyliwch ein fideo ar ffermio llaeth a’r amgylchedd.