Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Jane Barnes

Jane Barnes

Mae’n anhygoel ein bod yn codi bob bore ac yn cael y cyfle i gynhyrchu bwyd i bobl ei fwyta.

Mae gan ffermwyr llaeth gymaint i fod yn bositif amdano - mae’n anhygoel ein bod yn codi bob bore ac yn cael y cyfle i gynhyrchu bwyd i bobl ei fwyta.

Mae ein fferm ni yn Somerby yn Swydd Gaerlŷr, a dwi’n hoff iawn o gerdded y caeau, a gweld y golygfeydd draw tuag at Owston Wood a thwr Eglwys Tilton, a’r  buchod yn pori ar y glastir hynafol.  Mae ein fferm yn rhan o’r  Cynllun Stiwardiaeth Cefn Gwlad a’r  Cynllun Stiwardiaeth Lefel Mynediad, sy’n golygu ein bod yn gweithio i hyrwyddo bywyd gwyllt, cynefinoedd ac ecoleg ar ein fferm.  Mae’r llechwedd adnabyddus,  Alama Bank, ar ein fferm ni, sy’n gartref i gwningod, llwynogod a thyrchod daear.

Mae fy ngŵr Mark a minnau’n berchen 120 o fuchod Ayrshire, y defnyddir eu llaeth i gynhyrchu caws Stilton (sy’n adnabyddus ledled y byd).  Mae gennym ddau darw hefyd – sef tadau rhai o’n lloi, sydd un ai’n cael eu magu i ymuno â’r fuches laeth neu’n cael eu gwerthu yn y farchnad wartheg leol.

Dwi’n credu’n angerddol yn y gwaith a wnawn ni ac yn ceisio dweud yr hanes wrth gymaint o bobl â phosib.  Yn aml mi fydda i’n rhoi sgyrsiau neu’n croesawu ymweliadau gan ysgolion lleol a thu hwnt, i rannu straeon am y gwaith o redeg y fferm.  Dwi’n cael cwestiynau am unrhyw beth a phopeth – o faint o fraster sydd mewn llaeth (dwi’n hoffi gallu dweud bod llaeth cyflawn yn cynnwys 4% yn unig o fraster) i pa mor gynnar mae’r godro’n dechrau (5 y bore fel arfer!) a beth yw enwau’r lloi (ffefryn gyda phlant ysgol).

Fel nifer o ffermwyr llaeth dwi’n hoff iawn o dechnoleg. Ni oedd un o’r ffermydd cyntaf i ddefnyddio’r codau QR (cyfeiriad gwefan sydd wedi’i gywasgu’n god y gallwch eu sganio gyda’ch ffôn clyfar) ar ein buchod.  Chwistrellon ni baent gwynt (diogel ar gyfer anifeiliaid wrth gwrs) ar Lady Shamrock, un o’n buchod tawelaf, ond un sy’n hoffi sylw.  Roedd hi’n ddigon hapus i gymryd rhan, a gallwch weld y canlyniadau yn ein herthygl newyddion am Lady Shamrock.

Dwi wedi dilyn esiampl Shamrock ac yn ddiweddar dechreuais gadw blog, lle dwi’n ysgrifennu am fywyd ar y fferm – hyd yn hyn mae’r testunau wedi cynnwys criw ffilmio’n dod i’r fferm i drafod y tywydd, buwch yn neidio’r ffens; a thyllu am ddŵr (a dod o hyd iddo!).

Mae un peth yn sicr:  dydy ffermio llaeth byth yn ddiflas.

Contact us

Are you a journalist interested in getting in touch with a dairy farmer? Email or call us on 024 7647 8888.