Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Alistair Cliff

Alistair Cliff

Mae’r stori tu ôl i’n fferm deuluol ni’n mynd yn ôl at benderfyniad a wnaed ar yr ochr arall i’r byd 20 mlynedd yn ôl.

Cwrddais â Gill yn y coleg amaethyddol a symudon ni i Seland Newydd  gyda’n gilydd i weithio – ac yno y penderfynon ni fuddsoddi mewn busnes llaeth nôl gartref.

Ddechreuon ni ar fferm yn Sir Gaer gyda 32 o fuchod yn unig  a heddiw ry’n ni’n rhedeg dwy fferm sy’n gartref i 360 o fuchod godro.

Bwriad y busnes o’r cychwyn cyntaf oedd buddsoddi i sicrhau dyfodol ar gyfer Ellie a Matthew, ein plant.  Bydd annog mwy o bobl ifanc i amaethu yn cadw ffermio llaeth ym Mhrydain yn fyw a ffyniannus, ac rydym yn hynod frwd dros hynny. Bob blwyddyn byddwn yn cymryd myfyriwr o goleg lleol, a bob tro mae’n rhoi cymaint o foddhad inni weld eu hyder a’u sgiliau nhw’n cynyddu.

Rydym hefyd yn cyflogi dau gowmon amser llawn, a staff godro i helpu ar benwythnosau, er mwyn i Gill a minnau allu treulio mwy o amser gyda’r plant.  Roedd dirprwyo peth o’r cyfrifoldeb yn anodd ar y dechrau, ond mae’r tîm sydd gennym o’n hamgylch yn wych.

I ni, mae mor bwysig cael pawb yn cyfrannu mewn ffordd bositif tuag at lwyddiant y fferm, a dwi bob amser yn barod i wrando ar eu barn ar unrhyw beth, o dechnoleg  newydd i ble ddylai’r buchod  bori. Mae Gill, sy’n gyfrifydd siartredig, yn gofalu am yr ochr ariannol!

Ar hyn o bryd, ry’n ni’n canolbwyntio ar fagu’n lloi, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at ehangu nifer ein buchod i 450. Mae ‘na lawer i’w wneud, ond ry’n ni’n optimistaidd.

Ugain mlynedd yn ôl allen ni prin ddychmygu rhedeg ein busnes ein hunain, a nawr ry’n ni newydd ddathlu ennill Gwobr Ffermwr Llaeth y Dyfodol. Roedd honna’n foment wych sydd wedi’n sbarduno ni i ddal ati i ganolbwyntio ar y sylfeini i sicrhau dyfodol disglair i’n fferm deuluol.