Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ydy slyri’n llygru afonydd a dyfrffyrdd?

Ydy slyri’n llygru afonydd a dyfrffyrdd?

Mae rhai ffermwyr yn defnyddio dom/tail gwartheg a dŵr gwastraff i greu slyri, sy’n wrtaith maethlon ar gyfer planhigion.

Gellir gwasgaru slyri mewn nifer o ffyrdd gwahanol, gan gynnwys ei chwistrellu i’r pridd i’w helpu i gyrraedd gwreiddyn y planhigyn.  Mae ffermwyr llaeth yn ceisio defnyddio technegau sy’n golygu llai o oglau drwg a llai o berygl o lygu dŵr.

Yn ôl Adroddiad ‘Chwyddwydr ar Fusnes’ Asiantaeth yr Amgylchedd 2008 mae’r achosion o lygredd yn sgil amaethyddiaeth yng Nghymru a Lloegr yn is nag erioed o’r blaen.