Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ydy mentrau llaeth enfawr (‘super dairies’) yn niweidiol i les y fuwch?

Ydy mentrau llaeth enfawr (‘super dairies’) yn niweidiol i les y fuwch?

Beth bynnag yw maint y fferm, lles y fuwch sydd bwysicaf i ffermwyr llaeth Prydain bob tro.  Mae o fudd iddyn nhw i gael anifeiliaid iach, ac mae ganddynt gyfrifoldeb cyfreithiol a moesol i gynnal safonau lles uchel.

Er bod unedau llaeth mawr iawn yn bethau prin yn Ewrop, maent yn fwy cyffredin mewn rhannau eraill o’r byd, ac ni chanfuwyd unrhyw effaith negyddol ar iechyd y buchod.