Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ydy ffermio llaeth yn cyfrannu at gynhesu byd-eang?

Ydy ffermio llaeth yn cyfrannu at gynhesu byd-eang?

Derbynnir y gall lefelau uchel o nwyon tŷ gwydr  megis methan - y mae buchod yn ei ollwng yn naturiol wrth iddyn nhw gnoi a threulio’u bwyd - gyfrannu at gynhesu byd-eang.  Mae ffermwyr llaeth wedi gweithio’n galed i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. 

O ganlyniad mae allyriadau tŷ gwydr o ffermydd llaeth y DU wedi gostwng yn sylweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf, a heddiw maen nhw’n cynrychioli 2% yn unig o holl allyriadau’r DU.  Mae hyn yn cymharu â thrafnidiaeth y DU, er enghraifft, sy’n gyfrifol am 25%.