Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ydy cloffni ymhlith buchod ar gynnydd yn y DU?

Ydy cloffni ymhlith buchod ar gynnydd yn y DU?

Nac ydi.  O ganlyniad i fesurau a gyflwynwyd gan ffermwyr llaeth Prydain, mae data’n awgrymu bod yr achosion o gloffni ymhlith gwartheg wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r arferion a gyflwynwyd yn cynnwys adnewyddu ac uwchraddio traciau ac arwynebau y mae buchod yn sefyll a cherdded arnynt, a disodli ciwbiclau bach, sydd wedi dyddio â chorau mwy o faint neu iardiau.  Mae ffermwyr llaeth hefyd yn canolbwyntio ar ofal ataliol, er enghraifft, mwy o ddefnydd o offer tocio traed, baddonau traed, a gwasanaethau’r milfeddyg.  Dysgwch fwy am siediau gwartheg ym Mhrydain.