Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ydy buchod yn cael eu godro trwy’r dydd mewn parlwr cylchdro?

Ydy buchod yn cael eu godro trwy’r dydd mewn parlwr cylchdro?

Na.  Yn union fel ffermydd sydd â pharlyrau godro gwahanol, mae amlder y godro’n amrywio o un fferm i’r llall.  Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn godro’u buchod ddwywaith y dydd.