Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ydy buchod llaeth yn cael eu magu i gynhyrchu mwy o laeth yn unig?

Ydy buchod llaeth yn cael eu magu i gynhyrchu mwy o laeth yn unig?

Na.  Mae iechyd, lles a hirhoedledd y fuwch wedi bod yn ganolbwynt i’r strategaeth fridio genedlaethol dros y 10 mlynedd diwethaf.  Ystyrir Prydain fel un o arweinwyr y byd yn y maes hwn, yn sgil y blaenoriaeth a roddir i nodweddion iechyd a lles yn hytrach na chynhyrchu llaeth yn unig. 

Gwyliwch ein fideo ar fridiau  cyffredin o fuchod llaeth.