Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ydy buchod llaeth yn cael eu brandio?

Ydy buchod llaeth yn cael eu brandio?

Mae’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i wartheg gael tagiau swyddogol, parhaol yn y ddwy glust er mwyn gallu eu hadnabod.

Mae brandio’n ddull arall parhaol o adnabod gwartheg.  Mae ‘na ddau ddull o frandio, sef poethfrandio a rhewfrandio. 

Nid yw poethfrandio’n ddull a ddefnyddir ar wartheg llaeth yn y DU.  Gwaherddir yr arfer o boethfrandio yn y DU dan Ddeddf Amaeth (Darpariaethau Amrywiol) 1968.

Mae rhewfrandio’n ddull a ganiateir ar gyfer adnabod gwartheg dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.

Mae rhai gwartheg llaeth yn y DU yn cael eu rhewfrandio er mwyn gwneud hi’n haws adnabod buchod unigol wrth wneud tasgau rheoli arferol, megis archwilio cyflwr corff a thraed y fuwch, a nodi pa fuchod sy’n gofyn tarw, neu angen triniaeth filfeddygol.

Mae rhewfrandio’n ddull parhaol o adnabod y fuwch, sy’n hawdd ei ddarllen o gryn bellter, ac sy’n achosi’r niwed lleiaf posib i groen y fuwch, ac mae ymchwil wedi dangos ei fod yn llai poenus na phoethfrandio.

Gyda rhewfrandio defnyddir hylif nitrogen neu rew sych ac mae’n gweithio mewn ffordd wahanol i boethfrandio, oherwydd gosodir haearn brandio oer iawn ar y croen gan rewi’r ffoliglau blew.  Mae rhewfrandio’n lladd y pigment sy’n cynhyrchu celloedd yn ffoliglau’r blew, sy’n golygu bod y blew’n tyfu nôl yn wyn neu ddim yn tyfu nôl o gwbl.