Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Sut mae methan yn cael ei gynhyrchu?

Sut mae methan yn cael ei gynhyrchu?

Dywed Liam Sinclair, Athro Gwyddor Anifeiliaid: "Cynhyrchir y methan yn stumog gyntaf y fuwch, a elwir yn rwmen.   Yno mae miliynau o ficro-organebau yn eplesu’r bwyd sy’n cyrraedd y stumog.  O ganlyniad, mae’r fuwch yn cynhyrchu methan mae’n ei ollwng drwy dorri gwynt.  Mae hyn yn rhan o’r broses dreulio naturiol ac mae’n rhywbeth mae buchod wedi’i esblygu dros gannoedd o filoedd o flynyddoedd."

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermydd llaeth yn cynrychioli 2% yn unig o holl allyriadau’r DU.

Ewch i’n hadran ar  yr amgylchedd  i gael gwybod mwy.