Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Pam fod lloi’n cael eu gwahanu oddi wrth eu mamau ar oed mor ifanc?

Pam fod lloi’n cael eu gwahanu oddi wrth eu mamau ar oed mor ifanc?

Mae arbenigwyr yn argymell bod lloi’n treulio’u diwrnod cyntaf yn bwydo o’u mamau i wneud yn siŵr eu bod yn cael colostrwm, sy’n cynnwys lefel uchel o faetholion a gwrthgyrff, fydd yn eu helpu i dyfu a datblygu’u systemau imiwnedd.  Yna gofalir am y lloi mewn ardaloedd magu pwrpasol.

Yno, ochr yn ochr â lloi eraill o tua’r un oed, maent yn cael gofal arbenigol i sicrhau eu bod yn cyrraedd y cyflwr gorau posib mewn amgylchedd diogel.  Mae’r Cyngor Lles Anifeiliaid Fferm yn cydnabod y dylid diddyfnu’r lloi’n gynnar er mwyn rhoi’r straen lleiaf ar y buchod.

Gwyliwch ein fideo am  loi  newydd-anedig i ddysgu mwy.