Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Pam fod gwrychoedd yn bwysig ar ffermydd llaeth?

Pam fod gwrychoedd yn bwysig ar ffermydd llaeth?

Mae gwrychoedd, sy’n rhan bwysig a nodedig o dirwedd a bioamrywiaeth Prydain, yn bodoli am fod angen rhannu tir glas yn gaeau pori o faint cyfleus ar gyfer gwartheg llaeth.

Mae gwrychoedd yn darparu cysgod naturiol ardderchog rhag y tywydd, ac maent yn gynefin delfrydol i nifer o’r rhywogaethau o adar a bywyd gwyllt a geir ar ein tir amaeth.

Gwyliwch ein fideo  arbenigwr ar yr amgylchedd i ddysgu mwy.