Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Pam fod buchod llaeth yn cael eu bwydo â  soia?

Pam fod buchod llaeth yn cael eu bwydo â soia?

Mae buchod llaeth angen cydbwysedd o egni a phrotein yn eu deiet er mwyn cynhyrchu llaeth, ac mae anifeiliaid ifanc angen deiet sy’n uchel mewn protein i’w helpu i dyfu.  Mae soia’n cael ei gynnwys yn neiet y fuwch laeth am ei fod yn ffynhonnell protein safonol a hawdd ei dreulio.

I ddysgu mwy, gwyliwch ein fideo y maethegwr buchod.