Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Pa un yw’r brid buchod godro fwyaf cyffredin ym Mhrydain?

Pa un yw’r brid buchod godro fwyaf cyffredin ym Mhrydain?

Os ofynnwch chi i unrhyw un bron i dynnu llun o fuwch odro mi fyddan nhw’n siŵr o’i lliwio hi’n ddu a gwyn.

Y brid Holstein-Friesian  - sy’n ddu a gwyn – yw’r un mwyaf cyffredin ac mae’n cynrychioli 90% o fuchesi Prydain.  Ceir rhai bridiau eraill hefyd, gan gynnwys gwartheg Ayrshire, Jersey a Guernsey.

Dywed yr arbenigwr ar fridio, Marco Winters:  “Mae gennym nifer o systemau gwahanol yn y wlad hon ac mae angen bridiau sy’n siwtio’r systemau hynny.  Gall yr anifail a welwn ni yn Yr Alban fod yn wahanol iawn i’r un a welir yng Nghernyw, er enghraifft.”

Gwyliwch ein fideo ar fridio i ddysgu mwy.