Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Pa mor aml mae buchod yn cael eu godro?

Pa mor aml mae buchod yn cael eu godro?

Mae’r parlwr godro’n lle anhygoel sy’n llawn dyfeisiau modern ac offer sgleiniog.  Os cewch chi byth gyfle i weld un ar waith mi fydd yn siŵr o greu cryn argraff arnoch chi.

Mae amledd y godro’n amrywio o fferm i fferm ac mae’n dibynnu ar y math o barlwr a ddefnyddir, y cyfnod llaetha, a faint o laeth a gynhyrchir.  Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn godro’u buchod ddwywaith y dydd, ond gyda system odro robotig mae’r buchod weithiau’n dewis cael eu godro pedwar neu bump o weithiau’r dydd.  Dydy hynny ddim o angenrheidrwydd yn golygu eu bod yn cynhyrchu mwy o laeth, na’u bod yn anghyfforddus iddyn nhw – mi fyddai lloi’n bwydo’n naturiol bob pedair i chwe awr.