Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Oes ’na grawn mewn llaeth?

Oes ’na grawn mewn llaeth?

Weithiau honnir bod llaeth yn cynnwys grawn, ond dydy hynny ddim yn wir.

Ym Mai 2008, dywedodd yr Awdurdod Safonau Hysbysebu fod “cyfeirio at y celloedd gwaed gwyn naturiol sydd mewn llaeth fel ‘crawn’ yn gamarweiniol.”  Mae pob math o laeth – gan gynnwys llaeth dynol o’r fron – yn cynnwys rhai celloedd somatig (gwyn), sy’n hanfodol ar gyfer ymladd heintiau a chadw’n iach.

Mae’r diwydiant llaeth yn monitro’r celloedd somatig  i wneud yn siŵr bod y lefelau’n aros yn gyson, a’u bod o fewn terfynau’r Undeb Ewropeaidd o bell ffordd.  Yn y DU, mae’r cyfrif celloedd somatig cyfartalog oddeutu hanner yr hyn a ganiateir o fewn yr Undeb Ewropeaidd.