Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Faint o ffermwyr llaeth sy’n gweithio yn y DU?

Faint o ffermwyr llaeth sy’n gweithio yn y DU?

Amcangyfrifir bod tua 50,000  o ffermwyr a gweithwyr fferm ar ffermydd llaeth  y DU.  Mae’r ffigurau cyflogaeth hyn yn seiliedig ar ddata cyhoeddiadau Cyfrifon Ffermydd y DU a gyhoeddir gan Defra, ac a gyfrifir gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr.