Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Ble mae llaeth yn cael ei storio ar y fferm?

Ble mae llaeth yn cael ei storio ar y fferm?

Cedwir y llaeth mewn tanc llaeth sy’n ei oeri a’i storio nes iddo gael ei gasglu i’w brosesu.

Gall tanc arferol ddal hyd at 10,000 litr o laeth ac mae’n ei gadw ar dymheredd o 4ºC (tua’r un tymheredd â’ch oergell chi gartref) er mwyn ei gadw mor ffres â phosib.  Fel arfer mae’r tanc wedi’i wneud o ddur di-staen ac mae’r ffermwr yn ei lanhau ar ôl bob casgliad, sef bob dydd fel arfer.