Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth yw tanc slyri?

Beth yw tanc slyri?

Ar nifer o ffermydd, caiff y slyri (sef cymysgedd o dom/tail gwartheg a’r dŵr a defnyddiwyd i olchi’r parlwr godro) ei storio mewn tanc arbennig nes ei fod yn barod i’w wasgaru ar y tir fel gwrtaith ar gyfer y planhigion.  Dim ond ar adegau arbennig o’r flwyddyn y gellir chwalu’r slyri oherwydd y tywydd ac amodau amgylcheddol.

Dysgwch mwy am y dulliau gwahanol sydd gan ffermwyr o ddefnyddio dom/tail.