Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth yw slyri?

Beth yw slyri?

Mae slyri’n gymysgedd o dom/tail neu dail gwartheg a dŵr ac mae’n darparu gwrtaith naturiol ardderchog y gall ffermwyr ei ddefnyddio i hyrwyddo twf y glaswellt a chnydau eraill.

Fel arfer storir y slyri mewn tanc neu lagŵn cyn ei wasgaru ar dir y fferm fel gwrtaith.