Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth yw pasbort gwartheg?

Beth yw pasbort gwartheg?

Mae’n siŵr na fyddai buwch laeth yn debygol o fynd ar wyliau i Sbaen, ond dydy hynny ddim yn golygu nad oes ganddi basbort. 

Mae’r ddogfen yn unigryw i bob buwch a gall olrhain mam yr anifail, ei man geni ac unrhyw symudiadau trwy gydol ei hoes.

Mae gwybod o ble mae’r fuwch yn dod yn helpu’r ffermwr i’w rheoli’n fwy effeithiol.