Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth yw Mastitis?

Beth yw Mastitis?

Mae mastitis yn haint ar y gadair sy’n gallu effeithio ar fuchod.

Mae nifer yr achosion o fastitis wedi gostnwg ers cyflwyno rhaglen ar draws y diwydiant cyfan, sy’n seiliedig ar ymchwil cadarn a wnaed dros ddeugain mlynedd yn ôl.