Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth yw clonio?

Beth yw clonio?

Mae clonio’n golygu creu organeb sy’n gopi genetig union o un arall.  Does dim buchod sydd wedi’u clonio ym Mhrydain. 

Mae epil (plant neu ddisgynyddion) anifeiliaid sydd wedi’u clonio’n cael eu geni drwy broses atgenhedlu naturiol, ac felly dydyn nhw ddim yn wahanol i unrhyw anifeiliaid eraill.