Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth yw clefyd Johne?

Beth yw clefyd Johne?

Mae clefyd Johne yn afiechyd heintus all effeithio ar fuchod.  Fel arfer mae’n glefyd marwol, felly mae ffermwyr llaeth yn gwneud popeth allan’ nhw i atal eu buchod rhag dal yr haint.