Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth yw’r diciáu neu TB mewn gwartheg?

Beth yw’r diciáu neu TB mewn gwartheg?

Mae TB Gwartheg yn destun dadlau ffyrnig, ac mae ‘na sawl barn wahanol ar y mater.

Mae tiwberciwlosis (TB) gwartheg yn glefyd cronig, heintus all effeithio ar bob anifail, gan gynnwys buchod llaeth.  Oherwydd bod y clefyd yn un mor ddifrifol, mae ffermwyr yn cymryd gofal mawr i geisio lleihau’r risg ymhlith eu buchod.

Mae ymchwil wedi dangos mai un o brif achosion yr haint mewn gwartheg yw dod i gysylltiad â moch daear sydd wedi’u heintio.  Mae ffermwyr yn gweithio’n galed i geisio cadw’u buchod a moch daear ar wahân, gan gynnwys cymryd camau i gadw moch daear allan o adeiladau a storfeydd bwyd ar y fferm.

Gallwch ddysgu mwy oddi wrth Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ar www.tbfreeengland.co.uk/ ac i glywed ffermwyr yn siarad am TB gwartheg, ewch i www.youtube.com/tbfreeengland.