Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth mae lloi yn ei fwyta?

Beth mae lloi yn ei fwyta?

Mae lloi’n greaduriaid bach llwglyd iawn ac mae ffermwyr yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael y bwyd iawn o’r cychwyn cyntaf.

Yn ystod y 24 awr cyntaf, mae llo newydd-anedig yn cael ei fwydo â cholostrwm, sef y llaeth cyntaf maethlon a gynhyrchir gan ei fam.  Yna mae’r llo’n cael ei gyflwyno’n raddol i fwydydd eraill, gyda maethegwyr a milfeddygon yn helpu’r ffermwr i ddatblygu cynllun deiet sy’n siwtio oed a maint y llo.

Gwyliwch ein fideo am  loi newydd-anedig i ddysgu mwy.