Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Beth mae ffermwyr Prydain yn ei wneud i atal clefyd Johne?

Beth mae ffermwyr Prydain yn ei wneud i atal clefyd Johne?

Mae pob ffermwr llaeth am atal ei fuchod rhag cael clefyd Johne ac mae’n gweithio’n galed i’w osgoi.  Datblygwyd rhaglen sgrinio’n ddiweddar ar gyfer ffermwyr llaeth Prydain, i’w helpu nhw a milfeddygon i reoli ac atal clefyd Johne.  Disgwylir y bydd y rhaglen hon yn arwain at ostyngiad yn nifer  yr achosion o’r clefyd ymhlith buchod llaeth y DU.

Mae mentrau ar droed o fewn y diwydiant llaeth i helpu ffermwyr ac arbenigwyr i weithio’n fwy clòs er mwyn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd, yn ogystal â’u syniadau a’u gweledigaeth o ran arfer da.