Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
A allai arlliw o borthiant sydd wedi’i addasu’n enetig fod yn bresennol yn y llaeth?

A allai arlliw o borthiant sydd wedi’i addasu’n enetig fod yn bresennol yn y llaeth?

Yn ôl y dystiolaeth wyddonol, hyd yn oed os ydy buchod llaeth yn bwyta porthiant sydd wedi’i addasu’n enetig, ni fydd hynny’n effeithio ar y llaeth a gynhyrchir ganddynt.