Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Diogelwch Bwyd

Diogelwch Bwyd

Mae ffermwyr llaeth Prydain yn gweithio’n galed i sicrhau bod y llaeth yn cael ei gynhyrchu yn ôl y safonau uchaf.

Heddiw, mae’n bwysicach nag erioed i wybod o ble mae eich bwyd yn dod.  Mae 92% o holl ffermwyr llaeth y DU yn rhan o gynllun sicrwydd y Tractor Coch, sy’n gwarantu bod y llaeth neu’r cynnyrch llaeth a ddewisir gennych yn cwrdd â safonau uchel o ran diogelwch bwyd, amddiffyn yr amgylchedd ac iechyd a lles yr anifail. 

Mae ffermwyr llaeth yn ymfalchïo yn y safonau uchel maent yn eu cynnal o ran diogelwch ac ansawdd bwyd  ar draws y broses gynhyrchu.  Gallwch eu cefnogi drwy ymuno a phrynu cynnyrch cynllun sicrwydd y  Tractor Coch