Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Buwch y Mis

Buwch y Mis

Mae pob un o’n buchod llaeth yn arbennig yn ei ffordd ei hun. Dysgwch y cyfan am ein merched yn ein gêm cardiau Trymp - y fersiwn Buchod Llaeth. Y mis hwn trown ein sylw at …. Daisy

Ebrill – Buwch y mis

Daisy yw supermodel y fuches.  O oed ifanc iawn roedd hi’n eithriadol o hardd, a daeth yn drydydd yn ei dosbarth yn y sioe leol.  Er gwaethaf ei llwyddiant fel model, mae ei charnau hi’n gadarn ar y borfa.  Mae’n caru dweud helo wrth ymwelwyr a bydd yn dod draw os galwch chi ei henw.  Mae Daisy’n rhannu’r fuches gyda’i merch, ei mam a’i chwaer.

06-Top -Trump -Welsh

Enlarge image

05 Welsh Top Trump10

Enlarge image